AP Kursu 2017-18 AP History Değişiklikleri

2017-18 öğretim yılı için üç AP tarih dersinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, AP öğretmenlerinin derslerini AP Kurs Denetimine tekrar göndermelerini veya mesleki gelişimlerine katılmalarını gerektirmez. 2016 yazında, AP tarih öğretmenlerine üç AP tarih dersinin yeniden tasarımı konusundaki düşünceleri soruldu. Genel olarak, ankete cevap veren öğretmenler, yeni çerçevelerin organizasyonunu, yapısını ve içeriğini sevdiklerini belirttiler. Bu geri bildirime karşılık olarak yapılan değişiklikler, her ders için 2017 sonbahar dersine ve sınav tanımına yansıtılmıştır. AP kursu olarak da bu değişikliklere uyum sağlayıp, tüm ap kursu materyallerimizi bu doğrultuda yeniden şekillendirdik.

AP tarihinin disipliner uygulamaları ve akıl yürütme becerileri (daha önce tarihsel düşünme becerileri olarak da bilinir) hızlandırıldı. Periodizasyon ve sentez artık ders becerileri olarak listelenmemektedir. Uygulamalar ve beceriler artık daha net, daha basit bir dilde tanımlanıyor ve bir dizi öğrenci yeterlilik seviyesini yansıtıyor. AP kursu olarak da bu değişikliklere hızla adapte olduk.

Sınav tasarımını, öğretmenlere ve öğrencilere, ne beklenebileceğine ve yerel müfredat odağını desteklemeye daha fazla esneklik kazandırmaya odaklanıldı. AP Avrupa Tarihi, AP ABD Tarihi ve AP Dünya Tarihi sınavlarının güncellenmiş spesifikasyonlarına bu linklerden ulaşabilirsiniz.

AP Kursu ve AP History değişiklikleri bu kadar mı?

AP geçmişi sınavlarının (belge tabanlı soru ve uzun makale sorunu) Bölüm II’yi ve genel görünümü güncellendi. Her iki rubrikten de sentez noktası kaldırılmıştır. Öğrencilerin, DBQ ve uzun makale sorusunu cevaplamak için 10 dakika daha zamanı olacaktır. Artık uzun makale sorusu için tek bir değerlendirme listesi kullanılacaktır. Listeler, öğrencilerin her bir noktayı kazanmak için neler yapmaları gerektiğini daha açık bir şekilde anlatmaktadır. AP kursu ap çalışma testlerini de bu şekilde güncelledik.

AP Kursu olarak, AP Avrupa Tarihi ve AP Dünya Tarihi öğrenme hedeflerinin sayısını azaltarak, derslerini yapılandırmada öğretmenler için daha kullanışlı hale getirdik. AP Avrupa Tarihi ve AP Dünya Tarihi konseptinde küçük değişiklikler yaptık ve anahtar kavramları daha uygun bir şekilde siparişi vererek mevcut burs ile uyumlu hale getirdik. AP Avrupa Tarihi için yeni bir tema dile getirdik: Ulusal ve Avrupa Kimliği. Ancak, yeni ders içeriği eklenmedi.

AP sınavlarına bizimle hazırlanmak isteyen adaylar, AP özel ders sayfamızı ziyaret edebilirler. Bizimle düzenli olarak çalışan AP öğrencileri, sınavdan 5 almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *