Blog

Contents / İçerik1 GMAT Hazırlık Kursu Matematik Becerileri Değerlendirmesi1.1 GMAT Zor mu? GMAT için eğitim gören öğrenciler, matematiksel hazırlık derecesinde farklı seviyelerde hazırlıklara başlarlar. GMAT Hazırlık Kursu kısa bir matematik becerileri incelemesi sağlar. Bu stratejilere dayalı dersten en fazla fayda sağlayan öğrenciler, GMAT’de test edilen temel kavramları anlayan kişilerdir. Kavramların mantıksal değerlerinin anlaşılması için sürdürdüğümüz GMAT Hazırlık Kursları, başarıyı yakalamada ve en 
Read more
Contents / İçerik1 IB Dersi Neden Önemlidir?1.1 Kimler IB Dersi Almalıdır?1.1.0.1 IB Examiner Eğitmen Neden Önemlidir? IB eğitimi, bir çok kurum ve kişi tarafından saygı duyulan bir eğitim biçimidir. Bu eğitim sisteminin en önemli özelliği, öğretilen bilginin nedenini sorgulaması ve sorgulatmasıdır. Bu nedenle, öğrenciler anlayarak öğrenirler. IB dersi, her öğretmen tarafından verilemez. Konu bilgisi öğretilme bile, ib formatı bilinmediğinde, bu 
Read more