Özyeğin Math 102 Kursu ve Özyeğin Math 102 Özel Ders

MATH 102 dersi çok değişkenli fonksiyonların diferansiyel ve integral hesabını ve matris cebirini kapsar. İçerdiği konular diziler ve seriler, trigonometrik fonksiyonlar, diferansiyel denklemler, genelleştirlmiş integraller, kısmi türevler, kapalı türetme, zincir kuralı, maksimum ve minimum, Lagrange çarpanları, katlı integraller, matrisler, matris çarpımı, indirgeme yöntemi, ters matris şeklindedir. Bizim Özyeğin Math 102 Özel Ders dersteğimiz ile siz de tüm öğrencilerimizde olduğu gibi dersi rahatlıkla geçebilirsiniz. Hiç bir öğrencimiz, Özyeğin Math 102 dersinden kalmamıştır. Bu başarımızı tecrübeli öğretmenlerimize ve doğru materyallerimize borçluyuz.

Özyeğin Math 102 Özel Ders Hangi Öğrencilere Yöneliktir?

Math 101 dersine kıyasla daha az zorunlu bölüme sahip olan Math 102, aşağıda bulunan bölümlerde okuyan öğrenciler tarafından alınabilmektedir.

Zorunlu

 • ABAF-Uluslararası Finans Lisans
 • BABUS-İşletme Lisans
 • BAECON-Ekonomi Lisans
 • BAENT-Girişimcilik Lisans
 • BAIB-Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Lisans
 • BAMIS-Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
 • BSATM-Havacılık Yönetimi Lisans
 • BSAVM-Havacılık Yönetimi Lisans

Seçmeli

 • BAIR-Uluslararası İlişkiler LisansBAPSYC-Psikoloji Lisans
 • BLAW-Hukuk Lisans
 • BSARCH (ENG)-Mimarlık Lisans (İngilizce)
 • BSARCH (TR)-Mimarlık Lisans (Türkçe)
 • BSINTAR-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans
 • BSIPD-Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans

Test Prep OZU Math 102 Kursu ile Hangi Kazanımları Elde Edersiniz?

Kurulduğu günden beri eğitim alanındaki tüm faaliyetlere olumlu destek veren Test Prep Turkey, öğrencilerin öğrenerek en yüksek puana ulaşmasını hedefler. Özyeğin Math 102 dersleri ile amaçlanan, öğrencilerin bu bilgilerini akademik hayatları süresinde ve sonrasında kullanmalarıdır. Temel bir ders olan Math 102 dersi, arkasından gelen bazı matematik dersleri için ön koşuldur. Bu ders ile aşağıda belirtilen kazanımları elde edersiniz:

 1. Bu kavramların iyi bir şekilde anlaşıldığını gösterin: seri, diferansiyel denklemler, uygun olmayan integraller, kısmi türevler, çoklu integraller, denklem sistemlerinin doğrusal denklem sistemlerinin çözümü ve ters matrisler.
 2. Çok çeşitli fonksiyonların kısmi türevlerini hesaplamak.
 3. Çok değişkenli analizin kavramlarını, fikirlerini ve tekniklerini seçilen problemlere uygulayabilir (ekstremum problemleri dahil).
 4. Çeşitli entegrasyon tekniklerini kullanarak çoklu integraller için entegrasyon gerçekleştirin.
 5. Matris işlemlerini gerçekleştirin (matris çarpımı ve matris satır işlemleri dahil).
 6. Bir matrisin tersini buluması.
 7. Lineer denklem sistemlerini çözmek için ters matrisi kullanın.

Tüm ders müfredatı için bizimle çalışıp destek alabilirsiniz. Daha detayı bilgi almak için ofislerimizi ziyaret edebilirsiniz.

5/5 (1 Review)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *