SAT Essay Sınavında Zamanınızı Nasıl Planlamalısınız?

SAT Essay

SAT’ın isteğe bağlı deneme bölümü,  katılımcılarına belirli bir bölümü yanıtlamak için 50 dakika süre tanımaktadır. İlk bakışta, 50 dakika bir bölümü tamamlamak için yeterli zaman gibi görünebilir, ancak SAT lise öğrencilerinden sadece okuduğunu anlama, analiz etme ve sentezleme gibi çeşitli becerileri kullanmalarını beklemektedir. Deneme yazmak için gerekli adımlardan herhangi biri, özellikle de bir planınız yoksa, değerli dakikalarınızı çok hızlı bir şekilde tüketebilir.

SAT Essay isteğe bağlı olduğunu ve artan sayıda okulun başvuru sürecinin bir parçası olarak artık pek de fazla kullanılmadığını belirtmek de fayda vardır. Ancak, SAT Essay kısmını başarılı bir şekilde yapmayı düşünüyorsanız, işte size, başarılı olmanıza yardımcı olmak için sınav gününde her yazma görevine ne kadar zaman ayıracağınıza dair kılavuzlar.

Konuyu kısaca gözden geçirin (bir dakika).

Her bir SAT makalesi geçişi, yazarın kanıt, muhakeme, üslup veya ikna edici unsurları nasıl kullandığını not etmek için aynı talimatlarla başlar. Kendinizi bu talimatlara alıştırın, böylece onları test gününde yakından okumak zorunda kalmayacaksınız. Sınav için oturduğunuzda, kendinizi kısaca yönlendirmek için bir dakikadan fazla zaman harcamamalısınız. Ancak geçişten sonra ek talimatların göründüğünü unutmayın. Bu yazımız, kompozisyonunuza nasıl yaklaşmak istediğinizi belirlemenize yardımcı olabilir.

Paragrafı dikkatlice okuyun (10 dakika).

Pasajı okurken ana ve destek noktalarında size rehberlik edecek bir konu cümlesini ve geçişleri arayın.

Edebi unsurlar da dikkate değer. Görüntüler, metaforlar, kişisel anekdotlar, tekrarlar ve benzetmeler, duygusal veya ikna edici temyizlere işaret edebilir. İstatistikler de dikkate değerdir, çünkü neredeyse her zaman delil olarak kullanılırlar. Bazı yazarlar, kendi güvenilirliklerini güçlendirmek veya belirli bir noktayı kanıtlamak için önemli kuruluşlar veya bireysel uzmanlar gibi dış otorite kaynaklarını da kullanabilirler.

Pasajın argümanını veya mesajını geliştirmek için bir eleman kullanılıyorsa, not alın.

Metninizi yapılandırın ve kanıtları seçin (10 dakika).

Pasajı okuduktan sonra, her paragraf için bir veya iki spesifik destekleyici örnek içeren bir taslak oluşturun.

Denemenizi düzenlemenin birkaç yolu vardır, ancak bir seçenek geçişin girişini tartışarak başlamaktır. Yazarın izleyiciyi girişle nasıl kancaya çektiği hakkında konuşmak için ilk tam paragrafınızı kullanın ve daha sonra ikinci tam ana paragrafınızı kullanarak makalenin ana argümanını ele alın, asıl delilleri not edin ya da yazarın ulaşmak için kullandığı sebepleri not edin.

Nihai tüm ana paragrafınız, yazarın makalesini nasıl bitirdiğine odaklanabilir; bu, genellikle harekete geçirme ya da yansıma çağrısı ile yapılır.

Sonucu kısa tutun. Ana noktalarınızı tekrar ziyaret edin ve ana kitleyi hedeflemek ve başarılı bir şekilde yakalamak için tüm pasajın bir bütün olarak nasıl çalıştığından emin olmalısınız.

Denemenizi yazın (25 dakika).

Bu aşamada, ana paragraflarınızın her birinin bir konu cümlesi olduğundan ve her bir kanıt parçasını tanıttığından ve analiz ettiğinden emin olun. Pasajın argümanının sadece ne olduğunu özetlemekten kaçının; bunun yerine, argümanın nasıl ikna edici olacak şekilde tasarlandığını belirtmeniz gerekir.

Şüphe duyduğunuzda, izleyicinin kim olabileceğini düşünün ve her ikna edici hareketin o izleyiciyi nasıl etkileyebileceğini sorun.

Kontrol (dört dakika).

İnsanlar yazarken düşüncelerini sık sık işlerler; bu, tekrarlayan cümlelere ve bir yoldan başlayıp başka bir yoldan gitmeye başlayan düşüncelere yol açabilir. Bu konular, belli gramer hataları ile birlikte, düzenleme aşamasında düzeltilebilir.

SAT denemesinde zaman yönetimi uygulamanın en iyi yolu örnek bir yanıt yazmak ve adım adım adım ilerlemenin ne kadar sürdüğünü görmek.

Geçidi okumak için çok zaman alıyorsanız, o zaman neyin boşaldığını kendinize sorun. Anahatınızı beyin fırtınası yapmakta sıkışıp kalıyorsanız, şablonunuza yapıştırdığınızdan ve çok fazla not almadığınızdan emin olun. Sadece iki ya da üç paragraf paragrafını desteklemek için yeterli kanıta ihtiyacınız var.

Bu ipuçlarını kullanın; SAT makalesini daha ulaşılabilir bulmalısınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *