ACT Bilim Sınavı Hakkında 3 Temel Bilgi

ACT Tips

Bu ACT bölümü, biyoloji, kimya ve fizik gibi birçok bilim dalını kapsar.

ACT üzerindeki bilim bölümü sınavın zorunlu dört bölümünden biridir. İçinde, 40 soruyu cevaplamak için öğrencilerin 35 dakikası vardır.

Sınavın bu bölümüne en iyi şekilde hazırlanmak için, lise öğrencilerinin ilk önce kompozisyonları anlamaları gerekir. Nereden başlayacağından emin olmayan ya da bilim içeriğinde uzmanlaşmak konusunda biraz gergin hisseden öğrenciler için, burada ACT’nin bilim bölümü hakkında bilmeniz gereken üç önemli gerçek var.

Öğrencilerin bilimsel bilgilerini genişletmek için kullanabilecekleri çok sayıda strateji vardır. Örneğin, Science gibi bilimsel dergilere düzenli olarak göz atabilir, önceki lise fen derslerinden sınavları inceleyebilir ve ACT fen sorularını uygularken kavram Flashcards oluşturabilirsiniz.

Bilimsel yöntemi anlamak çok önemlidir. ACT çalışmak için oturmadan önce, bilimsel yöntemi kesin olarak kavramanız gerekir. Bu, bir denemenin sonucunu ve kullanışlılığını yorumlamanıza ve değerlendirmenize olanak sağlar.

Hem bilimsel yöntemin adımlarının düzenini hem de her birinin neler içerdiğini öğrenmeye çalışın.

Basit bir model beş adımdan oluşur: Araştırmacının bir fenomen veya durumu gözlemlediği yerde gözlem; araştırmacının fenomen veya durum hakkında bir hipotez yarattığı hipotezi; araştırmacının, hipotezin doğru olup olmadığı hakkında bir tahmin yaptığı tahmin; araştırmacının hipotezi test ettiği ve verileri kaydettiği deney; ve araştırmacının, toplanan verilere dayanarak hipotezin doğru olup olmadığına karar verdiği sonuç.

Bilimsel yöntemin çeşitli adımlarının anlamını gerçekten özümsemek için, daha önce tamamlanmış deneyleri analiz etmeyi deneyin. Bunlar, geçen yılın kimya dersinde ya da bilimsel dergilerde belgelenen deneyler olabilir. Deneylerin genç gözüktüğü veya yazarın hipotezini doğrulayamadığı önemli değildir. Buradaki fikir, yazar açık bir şekilde etiketlemediği zaman bile adımları tanımlayabilmektir.

Başka bir çalışma tekniği de kendi deneylerinizi tasarlamaktır. Bir deney yaratmanın yaratıcı, uygulamalı doğası, pratik bir uygulaması olsa da olmasa da, bilimsel yöntem hakkındaki bilginizi sağlamlaştırmanın yararlı bir yolu olabilir.

Veri yorumlama ve manipülasyon becerileri çok önemlidir. Çizelgeler, grafikler ve tablolar ile birlikte verilen veri yorumlama soruları ACT bilimi bölümündeki soruların yüzde 45-55’ini oluşturur.

Sınavda bu soruları çok hızlı cevaplamamak önemlidir. Grafik sorularında ya da görsel içeren sorularda bir dakikanızı grafiği anlamak için ayırın ve ondan sonra soruyu okumaya geçmenizi tavsiye ederiz.

Veri yorumlama sorularına başarılı olmak için, verilere dayanarak kendi sonuçlarını çıkarmaya çalışın ve sonra tahminlerinizi yansıtan cevap seçeneklerine bakın.

Öğrenciler, ACT’nin bilim bölümü için hazırlanırken hem bilimsel bilgilerini hem de bilim ile ilgili becerilerini geliştirmek için çalışmalıdırlar. Bunu yapmak için genel bilgi boşluklarınızı doldurun, bilimsel yöntemle rahatlayın ve veri yorumlama becerilerinizi geliştirin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *