Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu

bahçeşehir proficiency hazırlık kursu. Bau proficiency kursu.Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı (BAU PREP) dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ve ana dilleri İngilizce olmayan öğrencilere İngilizce yeteneği ve öğrenim becerileri kazandırmaktır. Okulda aldığı eğitimi desteklemek isteyen ve dil çalışmaları yapmak isteyen öğrencilere, sunduğumuz Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu ile yardım ediyoruz. Bau Proficiency sınavından başarılı olmak, disiplinli bir çalışma gerektirir. Bizim Bau Proficiency kurslarımız bu sebeple oldukça başarılıdır.

Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu Çalışmalarımız Nelerdir?

Öğrencilerin sadece hazırlık geçmek için değil, aynı zamanda akademik ve iş hayatında da İngilizce bilgisine ve kullanımına ihtiyacı vardır. Bu sebeple sadece hazırlık geçmek için dil çalışması yapmıyoruz. Bizim verdiğimiz eğitim ile öğrenciler, akademik başarılarına da katkı almaktadır. Bahçeşehir proficiency kursu temel amaçları şu şekildedir:

  • Öğrencilere lisans hayatında gerekli olacak İngilizce yeterliliğini edinmeleri konusunda yardımcı olmak.
  • Bilgi ve İletişim Teknoloji araçlarını hem sınıf içinde hem de sınıf dışındaki çalışmalarında kullanarak dil öğreniminde fark yaratmak.
  • Global temalar ve konuları yakından takip etmelerini sağlayarak onların küresel sorunları kavrama becerilerini arttırmalarına yardımcı olmak ve onları bu konularda kendi fikirlerini İngilizce olarak ifade etmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin, çeşitli kurs-içi ve kurs-dışı çalışmalarının bir parçası olan grup ödevleri, projeler ve etkinlikler ile çalışma yetileri kazanmalarına yardımcı olmak.

Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu – Reading

Okuduğunu Anlama bölümündeki, tüm sorular metindeki bilgi sırasındadır ve sorulara kısa cevap vermek gerekir. Kısa cevap soru neyi soruyorsa sadece o kısmı yazmak anlamına gelir. Okuma parçasının içinde cevabın bulunduğu cümleyi olduğu gibi tamamen yazmak yanlış cevap vermek anlamına gelir. Reading bölümü için de Bahcesehir Proficiency Hazırlık Kursu sunmaktayız. Toplam 35 sorudan oluşan bu bölümde iki çeşit soru çeşidi bulunmaktadır.
1. Reading Comprehension:
Bu bölümde 19 soru bulunur. Soru tipleri aşağıda belirtilen yetileri ölçmektedir:

Anafikir Bulma (Main Idea)

Çıkarımda Bulunma

(Inference)Referans Bulma

(Reference)Kelimeyi Tahmin Etme

(Guessing the Meaning from the Context)

2. Proficiency Type Questions: 
Bu bölümde 16 soru bulunur. Soru tipleri aşağıda belirtilen yetileri ölçmektedir:

Cümle Tamamlama (Sentence Completion)

Eş Anlamlı Cümleyi Bulma (Restatement)

Paragraf Tamamlama(Paragraph Completion)

Anlamı Bozan Cümleyi Bulma (Finding the Irrelevant)

Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu – Listening

Selective Listening ve Careful Listening olarak ikiye ayrılır.

  • Selective Listening: Bu bölümde öğrenciler, öğretim görevlisi tarafından bir kez okunan metne dair sorulan sorulara cevap verirler. Öğrencilere metin okunmaya başlamadan önce, soruları incelemeleri için 3 dakika süre verilir. Arkasından öğretim görevlisi metni okurken öğrenciler sorulan sorulara cevap verirler. Soru sayısı farklılık göstermekle beraber, ortalama 7 – 8 soru sorulur. Sınav sonunda öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika süre tanınır.
  • Careful Listening: Bu bölümde öğrencilerden önceki bölümde olduğu gibi, okunan metne dair ortalama 7 – 8 soruya cevap vermeleri istenir. Fakat bu bölümde öğrenciler soruları daha önceden görmezler. İlk olarak metin okunur daha sonra öğrencilerin sorulara cevap vermeleri istenir. Burada öğrencilerin metindeki ana fikirleri not almaları tavsiye edilir. Öğrenciler sınav sorularını almış oldukları notları kullanarak cevaplandırırlar. Bu kısımda öğrencilere verilen süre 15 dakikadır. Her iki Listening bölümü için de Bahçeşehir Proficiency Kursu sunmaktayız.

Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu – Writing

Yazılı İfade bölümünde öğrencilerin bir konu üzerine her biri yaklaşık bir sayfa uzunluğunda Essay yazmaları gerekir. Essay’de öğrencilerin isterlerse verilen yardımcı fikirleri de kullanarak belli bir konu üzerine yazmaları beklenir. Essay için ayrılan süre 60 dakikadır. Değerlendirme aşamasında; yetkin akademik bir İngilizce ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır. Tüm Writing çeşitleri için Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu hizmetimiz vardır.

Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu – Use of English

15 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Use of English bölümü ağırlıklı olarak öğrencilerin grammar bilgisini ölçmektedir. Süre olarak bir kısıtlama belirtilmediği gibi, bu bölüm 180 dakikalık 1. bölüm olan yazılı sınav kapsamında değerlendirilir. Use of English kısmı için Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu hizmetimiz vardır.

Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu – Vocabulary

Bu bölümde öğrencilere çoktan seçmeli 10 adet soru verilir ve doğru kelimeleri seçerek boşluk doldurma sorularını cevaplamaları beklenir. Sınavın bu bölümü çoktan seçmelidir. Süre olarak bir kısıtlama belirtilmediği gibi, bu bölüm 180 dakikalık 1. bölüm olan yazılı sınav kapsamında değerlendirilir. Vocabulary kısmı için Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu hizmetimiz vardır.

Bau Proficiency Kursu, öğrencilerin yeteneklerini ön plana çıkarmasına yardımcı olur. Bu sebeple kısa sürede başarılı olmak isteyen öğrenciler için hazırladığımız Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kursu ile başarıyı yakalıyoruz. Öğrencilerin temel bilgilerini ve eksiklerini yorumlayıp, proficiency özel ders ya da proficiency grup ders ile bu eksikleri hemen kapatıyoruz.

5/5 (1 Review)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *